อาหารท้องถิ่นในญี่ปุ่นและอูมามิ

TAG_TOP_HADER

พื้นที่ฮอกไกโด / โทโฮคุ

เขตคันโต

ย่านชูบุ

บริเวณคินกิ

เขตชูโกกุ / ชิโกกุ

บริเวณคิวชู / โอกินาว่า

ที่มาของภาพและข้อมูลบางส่วน: Nosangyoson no Kyodoryori Hyakusen (กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง)