ศูนย์ข้อมูลอูมามิ

กิจกรรม

กิจกรรมในปี 2014

พฤษภาคม

[รายงานการประชุมสัมมนาทางโภชนาการของ American Society for Nutrition] หน้าที่และบทบาททางประสาทสัมผัสของกลูตาเมตในอาหารมนุษย์

แม้ว่าการชื่นชมคุณสมบัติรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของกลูตาเมตเนื่องจากสารประกอบที่ทำให้เกิดอูมามิได้แพร่กระจายใน...