ศูนย์ข้อมูลอูมามิ

ความกระตือรือร้น

กิจกรรมในปี 2023

มิถุนายน

ประธาน UIC บรรยายในการประชุมสัมมนาระดับนานาชาติที่ประเทศเกาหลี

ดร. ยามาโมโตะอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารโคคุมิที่เกี่ยวข้องกับผลการเพิ่มรสชาติของเครื่องปรุงรสอูมามิในอาหาร