ศูนย์ข้อมูลอูมามิ

กิจกรรม

กิจกรรมในปี 2024

กุมภาพันธ์ 2024

ชีวิตมีสุขภาพที่ดีตลอดไป! - บรรยายพิเศษ UIC ณ Ogikubo Health Center

จากนี้ไปเราจะป้องกันโรคที่เกิดจากวิถีชีวิตได้อย่างไร? UIC บรรยายเกี่ยวกับประโยชน์ด้านสุขภาพของรสอูมามิแก่ชาวเมืองซูกินามิ

มกราคม

การบรรยายเรื่องอูมามิ “ดาชิและอูมามิ” ที่มหาวิทยาลัยโทโฮกุ

พวกเขาต้องการแบ่งปันคุณประโยชน์ของอูมามิกับครอบครัวและเพื่อนๆ ของพวกเขา -นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของดาชิและอูมามิ