ศูนย์ข้อมูลอูมามิ

กิจกรรม

บรรยายออนไลน์ "กินอร่อยตลอดกาล - คำอธิบายหน้าที่ของสารอูมามิ"

สิงหาคม

4 สิงหาคม เป็น "วันโภชนาการ" ที่กำหนดโดยสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น ทุกปีในช่วงเวลานี้ นักกำหนดอาหารจะจัดกิจกรรมต่างๆ ทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับการคิดถึงเรื่องโภชนาการ
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในกิจกรรมในปีนี้ Japan Dietetic Association ได้จัดการประชุมประจำปีทางออนไลน์เป็นเวลาหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคมถึง 7 สิงหาคม โดยศูนย์ข้อมูล Umami (UIC) ได้เข้าร่วมในฐานะผู้สนับสนุน

ในระหว่างการประชุม ดร.ทาคาชิ ยามาโมโตะ ประธาน UIC และศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยคิโอ ได้บรรยายออนไลน์เรื่อง "กินให้อร่อยตลอดไป - คำอธิบายการทำงานของสารอูมามิ" ซึ่งมีนักกำหนดอาหารเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ในการบรรยายครั้งนี้ ดร.ยามาโมโตะ ก้าวไปอีกขั้นจากหัวข้อ "อูมามิคืออะไร" เพื่ออธิบายว่า "ทำไมการเติมสารอูมามิทำให้จานอร่อยขึ้น" 

เพื่อปรับปรุงรสชาติของอาหาร ไม่เพียงแต่ต้องเพิ่มอูมามิเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโคคุด้วย
เมื่อสารโคคูมิมีอยู่ร่วมกับสารอูมามิ อูมามิและโคคุก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน และจานก็จะยิ่งลึกและมีรสชาติมากขึ้น สารโคคูมิช่วยเพิ่มการตอบสนองของอูมามิ ซึ่งทำให้คุณสมบัติบางอย่างของรสชาติอูมามิ “แผ่ไปทั่วลิ้น” และ “อืดอาดในปาก” ให้ปรากฏเป็นลักษณะของโคคุพร้อมๆ กัน 

หลายคนอาจทราบผ่านประสบการณ์แล้วว่าการเพิ่มอูมามิของดาชิหรือเครื่องปรุงลงในจานจะทำให้อาหารมีรสชาติเข้มข้นขึ้น รสชาติโดยรวมของอาหารมีความกลมกลืนกันมากขึ้น หรือลักษณะรสชาติของส่วนผสมจะชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม มีคำอธิบายบางประการเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบเหล่านี้
การบรรยายของ Dr. Yamamoto เป็นความพยายามที่จะชี้แจงกลไกของพวกเขา

UIC จะยังคงให้ข้อมูลตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิธีที่อูมามิสามารถส่งผลต่อชีวิตและสุขภาพด้านอาหารของเรา