ศูนย์ข้อมูลอูมามิ

กิจกรรม

แผ่นพับอูมามิที่ต่ออายุ

มีนาคม

วางจำหน่ายแล้วบนเว็บไซต์ umami_leaflet_sample.pdf พร้อมข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการลดเกลือ

เราหวังว่าผู้อ่านจะเพลิดเพลินกับอูมามิมากขึ้น