คลิปอูมามิ

ใหม่の動画

Selin Kiazim แห่ง Oklava, Shoreditch

เข้าร่วม Selin ขณะที่เธอค้นพบอูมามิที่สนับสนุนอาหารของเธอซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากมรดกทางวัฒนธรรมของตุรกีในไซปรัส

  • อูมามิ ทอล์ค
  • จากอังกฤษ

2020 09 年月