คลิปอูมามิ

Umami Talk - จากบราซิล

A Casa do Porco Bar Chef เจฟเฟอร์สัน รูดา

El Chef Jefferson Rueda del bar A Casa do Porco, ร้านอาหารในเซาเปาโล, Sudamérica, habla sobre el umami

  • จากบราซิล

กันยายน 2020