คลิปอูมามิ

Umami Talk - จากบราซิล

A Casa do Porco Bar Chef เจฟเฟอร์สัน รูดา

El Chef Jefferson Rueda del bar A Casa do Porco, un restaurante en เซาเปาโล, ซูดามริกา, habla sobre el umami.

  • จากบราซิล

กันยายน 2020