ศูนย์ข้อมูลอูมามิ

กิจกรรม

Umami Symposium ครั้งแรกในฮอลแลนด์

มกราคม

ในความร่วมมือกับสมาชิกความร่วมมือ NPO Scelta Mushrooms BV UIC ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับอูมามิแห่งแรกในฮอลแลนด์ใน Novemver, 2010 ดร. Ana San Gabriel รายงานในรายละเอียด

รายงานเหตุการณ์