นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลทางกฎหมาย

นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อมูลทางกฎหมาย

รู้จักเรา
ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การอ้างอิงถึง “เรา”, “พวกเรา” และ “ของเรา” หมายถึงศูนย์ข้อมูล UMAMI การอ้างอิงถึง “เว็บไซต์ของเรา” หรือ “เว็บไซต์” คือ www.umamiinfo.com
ข้อมูลใดที่เรารวบรวมและวิธี
ข้อมูลที่เรารวบรวมผ่านทางเว็บไซต์อาจรวมถึง:
  • รายละเอียดส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณจงใจแจ้งแก่เราผ่านแบบฟอร์มและอีเมลของเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ
  • การตั้งค่าและการใช้อีเมลอัปเดตของคุณ ซึ่งบันทึกโดยอีเมลที่เราส่งถึงคุณ (หากคุณเลือกรับการอัปเดตทางอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และข้อเสนอ)
  • ที่อยู่ IP ของคุณ นี่คือชุดตัวเลขเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราบันทึกไว้เมื่อคุณร้องขอหน้าหรือส่วนประกอบใดๆ บนเว็บไซต์ ข้อมูลนี้ใช้เพื่อตรวจสอบการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
  • ข้อมูลที่บันทึกโดยเว็บไซต์ซึ่งช่วยให้เรารู้จักคุณและการตั้งค่าที่คุณต้องการ ซึ่งจะช่วยประหยัดคุณจากการป้อนข้อมูลซ้ำเมื่อกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านการใช้คุกกี้ เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่สามารถตั้งโปรแกรมให้ปฏิเสธหรือเตือนคุณก่อนดาวน์โหลดคุกกี้ ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพบได้ใน 'ความช่วยเหลือ' ของเบราว์เซอร์ของคุณ
เราทำอะไรกับข้อมูลของคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรารวบรวมจากเว็บไซต์นี้จะถูกนำมาใช้ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน 2005 ในญี่ปุ่นและกฎหมายอื่น ๆ ที่บังคับใช้ รายละเอียดที่เรารวบรวมจะใช้ในการส่งข้อมูลใหม่และ/หรือข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับอูมามิและอูมามิ
เว็บไซต์อื่น ๆ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะเว็บไซต์นี้เท่านั้น เว็บไซต์อื่นใดที่อาจเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราอยู่ภายใต้นโยบายของตนเองซึ่งอาจแตกต่างจากของเรา

ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

นโยบายลิขสิทธิ์
เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของ Umami Information Center แต่เพียงผู้เดียว และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่น คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่ง แจกจ่าย ขายหรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในทางใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Umami Information Center
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
แม้ว่าจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ Umami Information Center ไม่รับประกันหรือรับรองใดๆ เกี่ยวกับการใช้หรือผลของการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรืออย่างอื่น การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณเอง
นโยบายการเชื่อมโยง
คุณไม่สามารถสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์ Umami Information Center โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา กรุณาส่งคำขอของคุณไปที่: รูปแบบการติดต่อ โดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา เมื่อได้รับอนุมัติจากเรา แสดงว่าคุณตกลงที่จะ:
  • ● ระบุให้ชัดเจนว่าลิงก์ไปที่เว็บไซต์ Umami Information Center
  • ● ไม่ระบุหรือบอกเป็นนัยถึงความเกี่ยวข้องระหว่างองค์กรของคุณกับ Umami Information Center หรือ Umami Information Center ที่รับรองบริการหรือผลิตภัณฑ์ของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Umami Information Center
  • ● ลบลิงก์ทั้งหมดที่ไปยังเว็บไซต์ Umami Information Center ทันที หาก Umami Information Center ขอให้คุณทำเช่นนั้น โดยมีหรือไม่มีสาเหตุหรือคำเตือน
คอนเทนต์
ศูนย์ข้อมูล Umami ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาใด ๆ และทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้และปิดเว็บไซต์ชั่วคราวหรือถาวรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ