คลิปอูมามิ

ใหม่の動画

Johnny Drain พูดถึงอาหารหมักดองของ Washoku

การขึ้นทะเบียน Washoku เป็นการประชุมสัมมนาครบรอบ 10 ปีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO Dr. Johnny Drain นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการหมัก ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Mold และผู้ร่วมก่อตั้ง WinWin Food Labs นำเสนอการบรรยายครั้งนี้ที่ Japan House กรุงลอนดอน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2024 ในฐานะท่าเรือของ Washoku (อาหารญี่ปุ่น) ขึ้นทะเบียนเป็นการประชุมสัมมนาครบรอบ 10 ปีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO

  • การลงทะเบียน Washoku เป็นการประชุมสัมมนาครบรอบ 10 ปีมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ UNESCO

2024 06 年月