คลิปอูมามิ

ใหม่の動画

พื้นฐานของอูมามิ

ความรู้เรื่องอูมามิเปลี่ยนจานของคุณ คลิปอธิบาย “โลกแห่งอูมามิ” ด้วยสามส่วน: พื้นฐานเกี่ยวกับอูมามิ ประวัติอูมามิ และอูมามิสำหรับคนรุ่นต่อไป โปรดเปิดประตูสู่โลกแห่งอุมามิ

  • อูมามิคืออะไร

2019 09 年月